Протокол от 28.05.2020 г. по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол от 28.05.2020 г. по чл.37и, ал.6 и ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади