Решения по Протокол №19/21.10.2019г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Решения по Протокол №19/21.10.2019г. от гласуване чрез подписка на Общински съвет-Костенец

Свали файл: