СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 22.02.2020 г. (СЪБОТА) ОТ 11.00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ „ПРАЗНИК НА ВИНОТО И МЪДРОСТТА НА ПРЕДЦИТЕ”.
В ТАЗИ ВРЪЗКА Е ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ДО КРЕПОСТ „СТЕНОС” ПРИ ПРОХОДА ТРАЯНОВИ ВРАТА, КАКТО СЛЕДВА:

10.00 ЧАСА ОТ ЦЕНТЪРА НА С. КОСТЕНЕЦ
10.15 ЧАСА ОТ АВТОГАРА КОСТЕНЕЦ
10.30 ЧАСА ОТ ЦЕНТЪРА НА ГР. МОМИН ПРОХОД

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ НА АВТОБУСИТЕ ОТ КРЕПОСТТА В ОБРАТНА ПОСОКА - 14.00 ЧАСА.