График за извършване на геодезическо заснемане за създаване на Кадастрални карти и кадастрални регистри

График

за извършване на геодезическо заснемане за създаване на Кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места на територията на община Костенец

 

 

Геодезическото заснемане по населени места ще се извърши на място, съгласно представения от фирмата–изпълнител график, както следва:

 

С.ОЧУША /МАХАЛИ: КАМЕНЧАНСКА, ШЕХТОВА, МАРТИНСКА, КЬОСЕВА/ от 01.10.2018г. до 03.10.2018 г.

 

С.ОЧУША /МАХАЛИ: КУЛЕВА И ШАТЪРСКА/  И  С.ПОДГОРИЕ от 02.10.2018г. до 04.10.2018 г.

 

С.ПЧЕЛИН от 08.10.2018г. до 09.10.2018 г.


С.ГОРНА ВАСИЛИЦА:

МАХАЛА НОВА от 09.10.2018г. до 10.10.2018 г.

 

МАХАЛА ГЛЕДЖОВА от 10.10.2018г. до 11.10.2018 г.

 

МАХАЛА ПЕРДОВА и МЕСТ.БАЛАБАНИЦА от 11.10.2018г. до 12.10.2018 г.

/ЗЕМИ ПО §4 от ЗСПЗЗ/

 

СЕЛО КОСТЕНЕЦ от 13.10.2018г. до 17.10.2018 г.

 

ГРАД КОСТЕНЕЦ от 19.10.2018г. до 27.10.2018 г.

 

ГРАД МОМИН ПРОХОД от 27.10.2018г. до 28.10.2018 г.         

Изтегли от тук: