Ден на отворените врати АЛС - Ихтиман 27 октомври 2018 година

Ден на отворените врати АЛС - Ихтиман 27 октомври 2018 година