Заседания на Постоянните комисии към ОбС-Костенец през месец април 2018г.

Заседания на Постоянните комисии към ОбС-Костенец през месец април 2018г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец АПРИЛ 2018 г.,
както следва:

На 16.04.2018г.(понеделник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика

********************************
На 17.04.2018г.(вторник) от 17.30 ч.:
Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

**************************************
На 18.04.2018г.(сряда) от 16.30 ч.:
Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм

и от 17.30 ч.

Заседание на Комисията по нормативна уредба общински предприятия и общинска собственост

*************************************
На 19.04.2018г. (четвъртък) от 17.30 ч.:
Заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси