Заседания на Постоянните комисии към ОбС-Костенец през месец март 2018г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец МАРТ 2018 г., както следва:

На 19.03.2018г.(понеделник) от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика 

На 20.03.2018г.(вторник) от 16.00 ч.: Заседание на Комисията по еврофондове и проекти

и от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм

На 21.03.2018г.(сряда) от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по нормативна уредба общински предприятия и общинска собственост

и от 17.30 ч.: Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

На 22.03.2018г. (четвъртък) от 17.00 ч.: Заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси