ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 Г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 Г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ОКТОМВРИ 2018 г., както следва:

На 24.10.2018г. (сряда):
17.30ч.- Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика ;
***********************

18.00ч.- Заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси и Комисията по нормативна уредба, общински предприятия и общинска собственост;
***********************

18.00ч. - Заседание на Комисията по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм;
***********************

18.00ч. - Заседание на Комисията по еврофондове и проекти.
***********************

На 25.10.2018г. (четвъртък) :

17.30ч. - Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
****************************