ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ към Общински съвет – Костенец ще проведат заседания през месец ЮНИ 2018 г., както следва:

На 18.06.2018г.(понеделник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по здравеопазване и социална политика
***********************************
На 19.06.2018г.(вторник) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по нормативна уредба общински предприятия и общинска собственост
**************************************
На 20.06.2018г.(сряда) от 17.00 ч.:
Заседание на Комисията по еврофондове и проекти
и от 17.30 ч.
Заседание на Комисията по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда
**************************************
На 21.06.2018г.(четвъртък) от 17.30 ч.:
Заседание на Комисията по икономика, бюджет и финанси