Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на личните данни в община Костенец - Ангел Георгиев Дунгаров, тел. 07142/2308 вътр. 205.