недвижим имот – общинска собственост - петно № 10 с площ от 5 кв.м., находящо се в УПИ VI – 1975, 1980 „За автогара" в кв. 89Г по плана на град Костенец, поставяне на преместваем павилион за търговия с вестници и списания съгласно схема, одобрена от гл. а

недвижим имот – общинска собственост - петно № 10 с площ от 5 кв.м., находящо се в УПИ VI – 1975, 1980 „За автогара" в кв. 89Г по плана на град Костенец, поставяне на преместваем павилион за търговия с вестници и списания съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Костенец

Свали файл: