недвижим имот – общинска собственост - петно № 12а с площ от 23 кв.м. /съгласно схема за разполагане на преместваемите обекти в централна градска част на град Момин проход/, ЦГЧ /спирка/ в кв.14 по кадастралния план на град Момин проход, за поставяне на п

недвижим имот – общинска собственост - петно № 12а с площ от 23 кв.м. /съгласно схема за разполагане на преместваемите обекти в централна градска част на град Момин проход/, ЦГЧ /спирка/ в кв.14 по кадастралния план на град Момин проход, за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност по схема, одобрена от гл. архитект на Община Костенец, дата: 13.10.2017 г от 11.00 часа

Свали файл: