недвижим имот – общинска собственост - терен № 2 с площ от 25 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Стефан Караджа" по плана на град Костенец, поставяне на преместваем обект за търговска дейност /ветеринарна аптека/ съгласно

недвижим имот – общинска собственост - терен № 2 с площ от 25 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Стефан Караджа" по плана на град Костенец, поставяне на преместваем обект за търговска дейност /ветеринарна аптека/ съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Костенец, дата 13.10.2017 г. от 09.00 часа