Община Костенец подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на проект„Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец”

В резултат на няколкогодишни усилия на ръководството на община Костенец и експертите от отдел „Проекти на ЕС“, на 13.03.2018 г. Радостин Радев – Кмет на община Костенец подписа трети договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец”. Проектът е на стойност 1 809 143,25 лв. без ДДС и включва ремонт на уличните платна и реконструкция на тротоарите на следните улици: ул. „Родопи” и ул. „Кокиче” в гр. Костенец, ул. „Ружа” в гр. Момин проход, ул. „Хан Аспарух”, ул. „Мусала” и част от ул. „Ив. Вазов” в с. Костенец, както и ремонт и реконструкция на мост на ул. „Здравец” в гр. Костенец.
Като предстоящи дейности следват: съгласуване с ДФ „Земеделие” на процедурите за избор на изпълнители, избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки, осъществяване на последващ контрол на проведените процедури и след това изпълнение на строителните работи. Общият срок на договора е 36 месеца.
Всички улици са с подменен водопровод. Надяваме се, че с реализацията на този проект, за живущите там, ще се решат проблеми с лошото състояние на насилките и тротоарите, натрупвани с години и като цяло ще се подобри техническата инфраструктура на територията на Общината.