Община Костенец с одобрен проект, свързан с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Община Костенец с одобрен проект, свързан с приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

В края на месец октомври Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Община Костенец взе участие в конкурса с проекта „Повишаване информираността за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 в община Костенец“, който вече е официално одобрен. Целевата група обхваща населението на община Костенец - 11 338 човека към 15.10.2017 г., от които: 4 317 човека на възраст до 34 години в т.ч. 1 226 ученици, местната власт – общинска администрация и общински съвет, неправителствен сектор – 15 бр., местния бизнес и др.

Партньори по проекта са СУ „Св. Кл. Охридски” (548 ученици) и ПГ „Г.С. Раковски” (210 ученици) гр. Костенец, които са избрани заради желанието на община Костенец акцент в информационната кампания да се постави върху младите хора и те да бъдат, както целева група на проекта, така и основни участници в събитията и изпълнители на част от дейностите.

До края на месец юни 2018г. са планирани следните дейности:

Дейност 1 - Информационна кампания - месец януари

Дейност 2 – Среща - дискусия с български евродепутат - месец февруари

Дейност 3 – Провеждане на анкетно проучване - месец март

Дейност 4 - Провеждане на кръгла маса - месец април

Дейност 5 – Посещение в Информационния център на ЕС в София – месец април

Дейност 6 – Празнична програма по повод 9 май - Ден на Европа – месец май