ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В КОСТЕНЕЦ ПОСРЕЩНА 2018 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

ОБЩИНСКАТА БОЛНИЦА В КОСТЕНЕЦ ПОСРЕЩНА 2018 ГОДИНА ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

Ръководството на „Медицински център - I“ ЕООД и „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация - Костенец“ ЕООД в гр.Костенец изказа своята благодарност към Общинска администрация, Общински съвет - Костенец и изпълнителите, осъществили санирането и подмяната на отоплителната инсталация на сградата. Лекарите и пациентите също са доволни от подобренията, които се извършиха през изминалите месеци. След 18-годишно прекъсване на топлоподаването сградата на болницата отново е изцяло отоплена.