Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем терен № 2 с площ от 41 кв.м., находящ се в УПИ I – 1969, 1970, 1975, 6530 “За обществено обслужване” в кв. 89В по плана на град Костенец

Обява за търг с явно наддаване за отдаване под наем терен № 2 с площ от 41 кв.м., находящ се в УПИ I – 1969, 1970, 1975, 6530 “За обществено обслужване” в кв. 89В по плана на град Костенец

Свали файл: