Обявява публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж

Обявява публични търгове с явно наддаване за учредяване възмездно, безсрочно право на строеж