Обявa за търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 4 с площ от 20 кв.м. /съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти в централната част на с.Костенец/, находящ се кв.42 по регулационния план на село Костенец, с дата 01.12.2017 г. от

Обявa за търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 4 с площ от 20 кв.м. /съгласно схема за разполагане на преместваеми обекти в централната част на с.Костенец/, находящ се кв.42 по регулационния план на село Костенец, с дата 01.12.2017 г. от 10.00 часа.