Планови прекъсвания на електрозахранването

Планови прекъсвания на електрозахранването

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 - 09 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Костенец

На 05.02.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Костенец, Общ. Костенец: Освобождение, Панайот Волов, Патриарх Евтимий, Сакарджа, Тунджа, Черни Връх

На 06.02.2018 г. /08:45 - 09:45 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 09:30 - 16:00 ч.; 13:30 - 14:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ - Очуша: Мах. Каменчанска, Мах. Кулева, Мах. Кьосева, Мах. Мартинска, Мах. Шатърска, Мах. Шехтова, УПИ ХV-39, кв. 

На 06.02.2018 г. /08:45 - 09:45 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 13:30 - 14:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ - Горна Василица: Махала Нова, Махала Гледжова, Махала Нова, Махала Пердова, Нова, Пердова; Костенец, Общ. Костенец: Василишка; Подгорие: П-Л XIx, кв. 6, УПИ ХІV-174, кв. 20; Пчелин, Общ. Костенец: I-245 кв. 11, К. К. Пчелински Бани/Хотел Виталис, Курорт Пчелински Бани, П-Л I-167, кв. 7, Пчелински Бани, ул. Рила, УПИ III-3 кв. 1, УПИ XII-270, УПИ-425, кв. 1, ХХІІ-419.

На 06.02.2018 г. /08:45 - 13:30 ч.; 08:45 - 09:45 ч.; 09:30 - 09:45 ч.; 13:30 - 14:15 ч.; 16:00 - 16:15 ч./ - Долна Баня: Търговска.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.