ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

ПОКАНА

Кметът на община Костенец на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Костенец кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 12.01.2018г. от 16:30ч. в заседателната зала на общината /IV- ти етаж/ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2018 г. на община Костенец.

Уважаеми съграждани,
Предстои обсъждането на бюджета на община Костенец за 2018г. Очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения до 11.01.2018г. в деловодството на администрацията или на електронен адрес kostenetz_adm@kostenetz.com
Основните показатели на проекта на общинския бюджет за 2018г. ще бъдат публикувани на адрес www. kostenetz.com
ОЧАКВАМЕ ВИ!

РАДОСТИН РАДЕВ,
Кмет на община Костенец