ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА
ЗА
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми съграждани,
Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на община Костенец за 2019 година.
В тази връзка на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17 ал.2 Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Костенец, ви каним на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет на община Костенец за 2019 година при следния график:
14 януари 2019 година
Село Костенец - 17.30 ч., НЧ „Просвета 1881”, малък салон

15 януари 2019 година
Град Костенец - 17.30 ч., Голяма заседателна зала, ІV –ти етаж в сградата на Общинска администрация

16 януари 2019 година
Град Момин проход - 17.30 ч., НЧ „Гео Милев - 1954”, малък салон

Материалите по проекта за бюджет за 2019 година са публикувани в интернет-сайта на община Костенец (секция Бюджет).
Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2019 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация Костенец и на e-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com до 16.01.2019 г.

Радостин Радев,
Кмет на община Костенец

Изтегли от тук: