ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 31 ОКТОМВРИ 2018г. ОТ 16.00ч.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КОСТЕНЕЦ НА 31 ОКТОМВРИ 2018г. ОТ 16.00ч.

Изтегли от тук: