Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 31.05.2018 г. от 10:00 ч

Покана за свикване на сесия на Общински съвет - Костенец на 31.05.2018 г. от 10:00 ч

Изтегли от тук: