Покана за събитие по дейност „Изпълнение на съвместни учения за симулиране на пожар в Костенец”

Покана за събитие по дейност „Изпълнение на съвместни учения за симулиране на пожар в Костенец”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнението на проект „Съвместно управление на риска в регион – Нишка Баня и Костенец” (Joint management of risks in the region – Niska Banja and Kostenets) по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014-2020, Проект № CB007-1-31-2017, Договор РД-02-29-253/22.11.2016 г., Ви каним на събитие по дейност „Изпълнение на съвместни учения за симулиране на пожар в Костенец”.
На 30.10.2018 г. (вторник) от 10.30 часа, на Спортната площадка (срещу Санаториума) в гр. Момин проход, ще се проведе симулация на възникване на пожар и последващи дейности по овладяването му.
Участие в събитието ще вземат:
- Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Костенец;
- Районно управление на МВР, гр. Костенец;
- Общинска болница, гр. Костенец;
- Служители в община Костенец;
- ОП ОГЗГФ, гр. Костенец;
- Доброволци.

РАДОСТИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Изтегли от тук: