Покана за участие на граждани от община Костенец в публично обсъждане на междинна оценка на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020 г.)

 

П О К А Н А

За участие на граждани от община Костенец в публично обсъждане  на междинна оценка на Общинския план за развитие на община Костенец (2014-2020 г.)

Уважаеми съграждани,

Община Костенец има удоволствието да ви покани да участвате в дискусия и обсъждане на проект на доклад на междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Костенец (2014-2020 г.)  Срещата ще се проведе на 26 януари 2018 г. от 16.00 часа в заседателната зала на общината, ет. ІV.

Срещата ще започне с кратко представяне на  резултатите от оценката -  резюме на доклада, съдържащ изводи и препоръки за подобряване съдържателната и структурната рамка на плана.

Целта на извършващата се междинна оценка е да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети, мерки и публичност в плана за развитие на общината.

Очакваме ви!

Община Костенец