"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: петно № 1 с площ от 90 кв.м., представляващо „Озеленяване" /около железопътната линия София – Пловдив, по протежението на ул. „Стара планина"/, попадащо в поземлен имот пл. № 3034 с пр

"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: петно № 1 с площ от 90 кв.м., представляващо „Озеленяване" /около железопътната линия София – Пловдив, по протежението на ул. „Стара планина"/, попадащо в поземлен имот пл. № 3034 с предназначение за „Друг вид озеленени площи" с площ от 3828 кв.м., находящ се в ЦГЧ, кв.14 по кадастралния план на град Момин проход", с дата на провеждане: 07.08.2017 г. от 11.00 ч.

Свали файл: