"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 20 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Чайка" по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.08.2017 г. от 13.30 часа.

"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен с площ от 20 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Чайка" по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.08.2017 г. от 13.30 часа.