"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен № 3 с площ от 50 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Стефан Караджа" по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.08.2017 г. от 11.00 час

"Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен № 3 с площ от 50 кв.м., представляващ „Озеленяване" по поречието на река Марица, ул. „Стефан Караджа" по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.08.2017 г. от 11.00 часа

Свали файл: