Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен № 8 с площ от 20 кв.м., находящ се в УПИ I „За жилищно строителство" в кв. 90 по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.01.2018 г. от 13.00 часа

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот: терен № 8 с площ от 20 кв.м., находящ се в УПИ I „За жилищно строителство" в кв. 90 по плана на град Костенец", с дата на провеждане 08.01.2018 г. от 13.00 часа

Свали файл: