Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 140 кв.м., представляващ част от ПИ пл.№ 6003, целият с площ от 635 кв.м., находящ се в кв. 85 по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 11.00 часа

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 140 кв.м., представляващ част от ПИ пл.№ 6003, целият с площ от 635 кв.м., находящ се в кв. 85 по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 11.00 часа - публикувано на 13.03.2018