Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част с площ от 708 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV с площ от 1220 кв.м. в кв. 90а по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 14.00 час

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част с площ от 708 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV с площ от 1220 кв.м. в кв. 90а по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 14.00 часа - публикувана на 14.03.2018