Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен № 4 с площ от 25 кв.м., находящ се в УПИ I – 1969, 1970, 1975, 6530 "За обществено обслужване" в кв. 89В по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 09.00 часа

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем терен № 4 с площ от 25 кв.м., находящ се в УПИ I – 1969, 1970, 1975, 6530 "За обществено обслужване" в кв. 89В по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 28.03.2018 г. от 09.00 часа - публикувано на 13.03.2018