Публичен търг с явно наддаване на 04.01.2019 г. от 11:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 04.01.2019 г. от 11:00 ч. за отдаване под наем на имот - общинска собственост: обединени помещения № 7 и № 8 с търговска площ от 29,20 кв.м. и 13 кв.м. склад, находящи се в сграда „Б”, застроена в имот пл. № 631, кв. 87 по регулационния план на град Костенец - публикувано на 19.12.2018 г.