Публичен търг с явно наддаване на 27.08.2018 г. от 13.00 ч. за отдаване под наем на имот-общинска собственост помещение

Община Костенец обявява публичен търг с явно наддаване на 27.08.2018 г. от 13.00 ч. за отдаване под наем на имот-общинска собственост помещение № 13 с площ от  23,61 кв.м., находящо се в сграда „Б”, застроена в имот пл. № 631, кв.87 по регулационния план на град Костенец - публикувано на 09.08.2018 г.