Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ, с площ от 18 кв.м, находящо се в сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ, с площ от 18 кв.м, находящо се в сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище” в кв. 48 по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 08.02.2018 г. от 13.00 часа

Свали файл: