Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение /сладкарница/ с площ от 110 кв.м, находящо се в сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище” в кв. 48 по плана на град Костенец, с

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение /сладкарница/ с площ от 110 кв.м, находящо се в сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище” в кв. 48 по плана на град Костенец, с дата на провеждане: 08.02.2018 г. от 10.00 часа

Свали файл: