Решение №46 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- изменение на УПИ V в Момин проход

Решение №46 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план- изменение на УПИ V в Момин проход

Свали файл: