Решение №47 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на ПУП- изменение на улична регулация на УПИ XVII-18 в кв.5, с.Очуша, мах.Шехтова

Решение №47 по Протокол 7 от 26 април 2018г. относно даване на съгласие, като собственик на ПУП- изменение на улична регулация на УПИ XVII-18 в кв.5, с.Очуша, мах.Шехтова

Свали файл: