Съобщение относно промяна на разписанието на влаковете за периода 2018/2019г.

Съобщение относно промяна на разписанието на влаковете за периода 2018/2019 г.

Във връзка с получено писмо с вх. № 92-Б-61/30.05.2018 г. от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД относно промяната на разписанието на влаковете за периода 2018 г./2019 г., предоставяме на вашето внимание проектът на графика за движение на влаковете, който ще влезе в сила от декември 2018 г. и ще бъде с период на действие до декември 2019 г.
С цел удовлетворяване на потребностите на жителите на община Костенец, ползващи услугите на железопътния транспорт, очакваме писмени становища по предложения проект на разписанието в срок до 15.07.2018 г. на e-mail: ttt@kostenetz.com

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

Изтегли от тук: