С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 5 от Наредбата за търговска дейност на територията на община Костенец, всички лица извършващи търговска дейност в 30 /тридесет/ дневен срок от започване на дейността в съответния обект са длъжни да подадат в „Центъра за услуги на гражданите” в Общинска администрация – Костенец - два броя Уведомления и съответните документи към него за вписване в информационният масив за търговските дейности на територията на община Костенец .

За повече информация в прикачения файл.