С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец обявява за Общинско предприятие "Общински земи и гори в горския фонд" гр. Костенец свободна позиция за длъжността - Шофьор на товарен автомобил с "С" категория.

Подаването на документите ще се извършва на място в сградата на ОП"ГЗГФ" гр.Костенец, на ул. "Теменуга" №12.

Срок за подаване на документи: 30 март 2018 година. Телефон за допълнителна информация: 0887 03 03 64 - инж. Мирослав Николов, директор на ОП“ОГЗГФ“ гр.Костенец.