С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

НА 06 АПРИЛ, 07 АПРИЛ И 08 АПРИЛ 2018 Г. АВТОБУСИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ ГР. КОСТЕНЕЦ – ГР. СОФИЯ НЯМА ДА СЕ ДВИЖАТ. НА 09 АПРИЛ 2018 Г. АВТОБУСИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ ГР. КОСТЕНЕЦ - ГР. СОФИЯ ЩЕ СЕ ДВИЖАТ С НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ. АВТОБУСИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПРЕЗ ПОЧИВНИТЕ ДНИ 06 АПРИЛ, 07 АПРИЛ, 08 АПРИЛ И 09 АПРИЛ 2018 Г. ЩЕ СЕ ДВИЖАТ С НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ.