С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЪОБЩЕНИЕ

Община Костенец търси да назначи електротехник за поддръжка на външни електрически мрежи (улично осветление) - 1 щатна бройка, на трудов договор за неопределено време.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление;

2. Диплома за завършено образование;

3. Удостоверение или свидетелство за завършен квалификационен курс по специалността.

Подаването на документите ще се извършва в Община Костенец, Център за услуга на гражданите, етаж 1. Телефон за допълнителна информация – 0877 10 76 77.