„Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв.90 по плана на град Костенец”

„Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в УПИ IV, кв.90 по плана на град Костенец”

Свали файл: