Председател на Общ. съвет

 

Председател на Общинския съвет
Пламен Николаев ЧолаковДата на раждане: 02.05.1988 г.

Образование /степен, специалност/: Висше Информатика, Магистър инженер "Компютърни системи и технологии"

Професионален опит: Управител на частна фирма

Семейно положение: неженен