Председател на ОбС

 

Председател на Общинския съвет - Костенец

Георги Владов Митров