Постоянни комисии

Комисия по икономика, бюджет и финанси.
Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда.
Комисия по здравеопазване и социална политика.
Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и туризъм.
Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост.
Комисия по еврофондове, проекти.
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ

 

1. Комисия по икономика, бюджет и финанси:

  1.1. Лидия Любенова Стоянова –  председател -  ПП ГЕРБ

  1.2. Георги Георгиев Донков – зам. – председател – МК «Костенец, събуди се»

  1.3. Васил Ангелов Беляков – член – ПП ГЕРБ

  1.4. Надежда Ангелова Янкова – член – ПП БСП 

  1.5. Снежанка Борисова Тодорова – член – ПП БСП

 

2. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда:

   2.1. Евгения Лазарова Захариева – председател – независим 

   2.2. Тодор Станиславов Стойнов – зам. – председател – ПП ГЕРБ

   2.3. Димитър Николов Мирков – член – МК «Костенец, събуди се»

   2.4. Лидия Любенова Стоянова – член – ПП ГЕРБ

   2.5. Надежда Ангелова Янкова – член – ПП БСП

 

3. Комисия по здравеопазване и социална политика:

   3.1. Васил Ангелов Беляков – председател – ПП ГЕРБ

   3.2. Евгения Лазарова Захариева- зам.-председател - независим 

   3.3. Пламен Николаев Чолаков – член  – ПП БДЦ

   3.4. Жанет Емилова Джорова – член – ПП БДЦ

   3.5. Константин Георгиев Радев – член – ПП БСП

 

4. Комисия по образование, култура, младежка политика, вероизповедания, спорт и   туризъм:

   4.1. Снежанка Борисова Тодорова – председател – ПП БСП     

   4.2. Юлиан Стоянов Георгиев - зам.-председател – ПП БДЦ 

   4.3  Константин Георгиев Радев – член - ПП БСП

   4.4. Юлиян Агоп Одажиян – член  - ПП БСП

   4.5. Наталия Иванова Манова –член – ПП БСП

 

5. Комисия по нормативна уредба, общински предприятия, общинска собственост:

   5.1. Юлиян Агоп Одажиян – председател  - ПП БСП

   5.2. Георги Георгиев Донков – зам.- председател  – МК «Костенец, събуди се»

   5.3. Жанет Емилова Джорова–  член  – ПП БДЦ

   5.4. Константин Георгиев Радев – член – ПП БСП

   5.5. Тодор Станиславов Стойнов– член- ПП ГЕРБ

 

6. Комисия по еврофондове, проекти:

   6.1. Юлиан Стоянов Георгиев– председател  – ПП БДЦ

   6.2. Боян Спасов Генчев – зам.-председател  – независим

   6.3. Пламен Николаев Чолаков - член – ПП БДЦ

   6.4. Жанет Емилова Джорова – член – ПП БДЦ

   6.5. Емил Христов Даскалов – член – ПП БСП

 

7. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

   7.1. Георги Георгиев Донков – председател  – МК «Костенец, събуди се»

   7.2. Наталия Иванова Манова – зам.-председател  –  ПП БСП

   7.3. Боян Спасов Генчев– член – независим

   7.4. Юлиян Агоп Одажиян – член  - ПП БСП

   7.5. Пламен Николаев Чолаков – член  – ПП БДЦ