Общински вестник

Тук можете да намерите изданията на общинския вестник в електронен формат

Проради забелязани проблеми с отварянето на вестника, моля, запишете файла локално на вашия компютър във формат PDF за безпроблемно визуализаране на всички страници.

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2016 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 1; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 2; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 3; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 4; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 5; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 6; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 7; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 8; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 9; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 10; 2017 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 11; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 12; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 13; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 14; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 15; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 16; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 17; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 18; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 19; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 20; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 21; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 22; 2018 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 23; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 24; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр. 25; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.26; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.27; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.28; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.29; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.30; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.31; 2019 година

Вестник "Костенец Днес" - бр.32; 2019 година