Образование и култура

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 2019 Г.

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Костенец 2019 г.

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.04.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.02.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2019

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.12.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.10.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.03.2018

Заповед делегиран бюджет "Образование - 2018"

Приложение делегиран бюджет "Образование - 2018"

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.02.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.01.2018

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.11.2017

Свободни места в групите при общинските детски градини към 01.10.2017

Заповед 88

Заповед 89

Делегиран бюджет 2017 година

Свободни места в групите при общинските детски градини 3

Свободни места в групите при общинските детски градини 2

Свободни места в групите при общинските детски градини

Делегиран бюджет 2016 година