Решения на общински съвет

Свали файл
Решение №69 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Наредбата за отглеждане на животни на територията на община Костенец RESHENIE_69_2018.docx
Решение №68 по Протокол 12 от 28 юни 2018г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Костенец, Постоянните комисии и взаимодействието му с Общинската администрация RESHENIE_68_2018.docx
Решение №63 по Протокол №10 от 05 юни 2018г. - Гласуване чрез подписка RESHENIE_63_2018.doc
Решение №62 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на еднократни помощи RESHENIE_62_2018.docx
Решение №61 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно отпускане на дърва за огрев на военноинвалиди и военнопострадали RESHENIE_61_2018.docx
Решение №60 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_60_2018.docx
Решение №59 по Протокол №9 от 31 май 2018г. RESHENIE_59_2018.docx
Решение №58 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изработване на ПУП-ИПУР НА с.Костенец между 78-288-69-283-287 RESHENIE_58_2018.docx
Решение №57 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно приемане на Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на общината RESHENIE_57_2018.docx
Решение №56 по Протокол №9 от 31 май 2018г. относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец RESHENIE_56_2018.docx

Pages